Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

- 18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 5,5 5,8 5,6 5,4 5,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 7,7 6,4 10,4 8,2 8,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no