Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2013 2014 2015 2016 2017
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 4,7 4,6 4,6 4,8 4,5
Nasjonalt 3,4 3,0 2,5 2,2 2,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 6,4 6,8 8,9 6,9 7,8
Nasjonalt 6,0 6,4 6,3 5,8 5,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no