Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 1,9 1,2 0,7 0,9 0,7
Nasjonalt 0,9 0,5 0,4 0,4 0,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Troms Romsa fylke 6,2 6,5 6,3 6,5 6,3
Nasjonalt 4,9 5,3 5,0 4,7 4,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no