Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke
Alle videregående skoler med adresse i Troms Romsa fylke (offentlige og private)

- 16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Troms Romsa fylke Nasjonalt
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 0,5 0,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 3,6 2,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no