Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (utgått) vises her.

- 16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Troms Romsa fylke (utgått) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 9,7 7,2
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 7,3 7,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no