Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Troms Romsa fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Troms Romsa fylke (UTGÅTT) vises her.

- 16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Troms Romsa fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 10,6 7,4
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 8,0 7,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no