Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,7 15,6 11,6
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,0 2,1 1,9
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,8 4,1 5,5
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,2 7,9 6,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,2 17,7 12,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,4 21,4 15,2
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,7 19,0 14,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,8 19,4 14,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,3 20,1 14,1
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,8 17,9 13,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,2 20,8 15,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no