Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 13,7
Nasjonalt 17,1 16,6 15,9 15,2 14,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 2,0
Nasjonalt 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 4,8
Nasjonalt 5,8 5,7 5,4 5,2 5,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 7,2
Nasjonalt 9,4 8,9 8,0 7,6 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 15,2
Nasjonalt 21,2 19,2 17,8 16,8 15,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 18,4
Nasjonalt 21,8 21,4 19,5 19,1 17,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 22,8 21,4 20,7 19,4 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 16,8
Nasjonalt 22,2 22,1 20,6 20,0 18,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 17,3
Nasjonalt 21,8 21,4 21,4 19,7 19,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 15,8
Nasjonalt 21,5 21,4 21,0 20,8 18,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Trøndelag fylke 18,2
Nasjonalt 21,0 20,7 20,6 20,1 19,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no