Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent) 9,5 11,3 7,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent) 7,8 8,8 6,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no