Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Trøndelag fylke 8,6
Nasjonalt 12,8 11,7 10,8 10,3 9,6
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Trøndelag fylke 8,3
Nasjonalt 9,4 10,4 9,8 9,7 8,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no