Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Akershus fylke 13,4 11,2 10,6 10,9 9,5
Aust-Agder fylke 10,4 9,7 9,6 10,5 8,9
Buskerud fylke 13,8 13,5 13,8 13,1 12,5
Finnmark Finnmárku fylke 20,8 20,3 20,4 15,0 15,0
Hedmark fylke 13,5 12,1 12,1 10,7 9,9
Hordaland fylke 12,1 10,3 9,0 8,7 8,8
Møre og Romsdal fylke 13,1 11,0 9,6 10,2 9,2
Nordland fylke 17,0 14,7 14,3 13,6 13,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,0 11,7 11,6 10,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 13,5 12,7 11,5 12,8 10,4
Oslo fylke 11,0 10,6 9,3 9,1 8,5
Rogaland fylke 11,9 11,1 9,6 8,4 7,8
Sogn og Fjordane fylke 10,6 8,9 8,3 7,1 7,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,1 9,1 8,4 9,1
Telemark fylke 9,9 11,0 9,6 8,8 9,3
Troms Romsa fylke 17,7 15,8 14,7 12,8 12,9
Trøndelag fylke 8,6
Vest-Agder fylke 11,3 9,3 9,0 7,9 7,4
Vestfold fylke 13,5 14,3 11,9 11,8 11,5
Østfold fylke 16,2 15,3 14,8 12,2 11,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Akershus fylke 7,7 9,0 9,0 8,6 7,9
Aust-Agder fylke 12,1 12,0 13,2 11,9 11,2
Buskerud fylke 10,3 11,6 10,4 11,1 11,0
Finnmark Finnmárku fylke 10,5 13,6 11,4 9,0 10,5
Hedmark fylke 12,6 12,3 11,0 11,8 10,0
Hordaland fylke 7,9 9,3 9,1 9,3 8,4
Møre og Romsdal fylke 7,9 9,0 8,9 9,0 8,2
Nordland fylke 11,0 11,3 10,6 10,4 9,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,8 11,7 9,7 10,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 9,1 11,1 9,1 9,5 7,4
Oslo fylke 8,0 8,3 7,9 8,1 7,1
Rogaland fylke 8,2 9,7 9,8 9,8 8,5
Sogn og Fjordane fylke 5,3 7,7 7,0 5,1 6,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,5 9,7 8,8 8,1
Telemark fylke 13,8 12,4 12,5 11,2 9,9
Troms Romsa fylke 10,2 11,0 9,5 9,8 8,3
Trøndelag fylke 8,3
Vest-Agder fylke 10,8 10,7 10,8 9,5 9,0
Vestfold fylke 12,0 13,8 12,9 12,6 11,7
Østfold fylke 13,0 14,3 13,0 13,1 11,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no