Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle videregående skoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- 16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Trøndelag fylke 6,7
Nasjonalt 9,3 8,2 7,7 7,4 7,2
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Trøndelag fylke 6,9
Nasjonalt 7,7 8,4 8,2 7,8 7,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no