Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Thora Storm videregående skole
Suhms gate 6
7012 TRONDHEIM
Org.nr 995415372
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,4 15,3 11,4
Nasjonalt 13,7 15,9 11,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,5 2,8 2,2
Nasjonalt 2,4 2,6 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,7 4,2 5,4
Nasjonalt 4,8 4,2 5,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,9 9,3 6,5
Nasjonalt 7,0 8,3 5,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,8 17,3 14,3
Nasjonalt 14,8 16,5 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,7 19,6 13,4
Nasjonalt 16,7 19,9 13,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,5 18,6 14,2
Nasjonalt 16,8 19,6 13,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,8 18,4 12,8
Nasjonalt 17,7 20,6 14,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,1 18,3 13,6
Nasjonalt 17,8 20,6 14,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,2 19,7 14,4
Nasjonalt 18,6 21,7 15,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,6 19,2 13,7
Nasjonalt 18,4 21,7 15,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no