Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Thora Storm videregående skole
Suhms gate 6
7012 TRONDHEIM
Org.nr 995415372
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,7 15,6 11,6
Nasjonalt 14,4 16,7 12,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 2,0 2,1 1,9
Nasjonalt 2,6 2,8 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,8 4,1 5,5
Nasjonalt 5,0 4,6 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,2 7,9 6,4
Nasjonalt 7,4 8,9 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,2 17,7 12,5
Nasjonalt 15,4 17,7 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,4 21,4 15,2
Nasjonalt 17,8 20,8 14,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,7 19,0 14,1
Nasjonalt 18,4 21,5 15,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,8 19,4 14,2
Nasjonalt 18,4 21,2 15,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,3 20,1 14,1
Nasjonalt 19,0 22,2 15,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,8 17,9 13,5
Nasjonalt 18,8 21,9 15,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Thora Storm videregående skole
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,2 20,8 15,4
Nasjonalt 19,8 22,8 16,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no