Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
St Svithun videregående skole
Ytre Eiganesveien 30
4022 STAVANGER
Org.nr 974624427
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 12,7 14,7 10,5
Nasjonalt 14,4 16,7 12,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 2,2 2,3 2,1
Nasjonalt 2,6 2,8 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 4,3 4,0 4,6
Nasjonalt 5,0 4,6 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 6,3 8,1 4,3
Nasjonalt 7,4 8,9 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 13,1 15,8 10,1
Nasjonalt 15,4 17,7 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 14,7 18,1 11,0
Nasjonalt 17,8 20,8 14,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 16,8 19,5 13,8
Nasjonalt 18,4 21,5 15,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 16,3 19,4 13,0
Nasjonalt 18,4 21,2 15,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 17,4 19,8 14,8
Nasjonalt 19,0 22,2 15,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 17,7 18,9 16,4
Nasjonalt 18,8 21,9 15,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
St Svithun videregående skole
Rogaland fylke 18,3 20,4 15,9
Nasjonalt 19,8 22,8 16,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no