Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,1 12,6 12,1 11,9 11,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 0,8 2,8 1,8 2,5 2,8
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,5 4,4 5,3 4,7 4,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,7 7,4 10,1 11,4 8,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,9 15,2 12,1 14,4 14,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,7 17,4 16,1 15,0 14,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,8 15,7 14,0 14,6 13,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,9 16,5 15,3 12,2 13,7
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,9 14,5 16,4 15,1 11,5
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,6 15,3 13,8 16,4 14,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,0 18,5 16,7 13,6 16,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no