Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,6 12,1 11,9 11,4 10,5
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,8 1,8 2,5 2,8 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,4 5,3 4,7 4,8 5,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,4 10,1 11,4 8,9 6,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,2 12,1 14,4 14,0 12,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,4 16,1 15,0 14,5 13,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,7 14,0 14,6 13,3 12,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,5 15,3 12,2 13,7 11,5
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,5 16,4 15,1 11,5 14,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,3 13,8 16,4 14,7 12,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,5 16,7 13,6 16,7 14,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no