Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle videregående skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,0 13,1 12,6 12,1 11,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,4 0,8 2,8 1,8 2,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,1 4,5 4,4 5,3 4,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,0 9,7 7,4 10,1 11,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,6 15,9 15,2 12,1 14,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,9 17,7 17,4 16,1 15,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,1 17,8 15,7 14,0 14,6
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,9 15,9 16,5 15,3 12,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,4 14,9 14,5 16,4 15,1
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,1 17,6 15,3 13,8 16,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,1 18,0 18,5 16,7 13,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no