Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,8 11,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,9 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,1 5,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,9 5,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,4 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,3 13,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,3 13,8
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,8 14,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,0 14,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,3 15,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,2 15,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no