Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,9 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,9 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,3 4,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,3 8,3
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,8 16,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,8 19,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,8 19,6
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,6 20,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,5 20,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,9 21,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,7 21,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no