Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 13,3 16,4 10,3
Nasjonalt 14,4 16,7 12,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 2,6 2,8 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 6,0 5,4 6,6
Nasjonalt 5,0 4,6 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 5,7 7,0 4,5
Nasjonalt 7,4 8,9 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 15,6 18,8 12,2
Nasjonalt 15,4 17,7 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 16,8 20,0 13,7
Nasjonalt 17,8 20,8 14,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 17,6 22,8 13,0
Nasjonalt 18,4 21,5 15,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 15,7 19,7 12,2
Nasjonalt 18,4 21,2 15,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 15,7 20,6 11,2
Nasjonalt 19,0 22,2 15,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 14,8 19,5 10,7
Nasjonalt 18,8 21,9 15,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 14,0 17,9 10,6
Nasjonalt 19,8 22,8 16,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no