Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,3 12,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,0 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,6 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,5 5,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,2 13,0
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,7 14,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,0 15,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,2 15,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 11,2 15,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,7 15,5
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,6 16,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no