Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,3 14,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,1 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,0 5,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,7 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,6 15,4
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,8 17,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,6 18,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,7 18,4
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,7 19,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,8 18,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,0 19,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no