Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,8 15,2
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,6 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,0 5,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,5 7,6
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,8 16,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,7 19,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,1 19,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,2 20,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,3 19,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,3 20,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,4 20,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no