Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,8 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,9 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,4 5,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,7 8,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,3 17,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,5 19,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,5 20,7
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,2 20,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,7 21,4
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,2 21,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 13,3 20,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no