Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall Oslo fylke Nasjonalt
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,4 16,6
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,6 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,1 5,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,1 8,9
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,5 19,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 21,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,3 21,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,9 22,1
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,8 21,4
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,1 21,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,2 20,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no