Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 17,4 17,1 17,1 16,4 15,9
Nasjonalt 18,8 18,2 17,6 16,7 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 3,7 3,7 4,4 4,1 3,9
Nasjonalt 2,4 2,5 3,2 2,8 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 5,6 6,2 5,2 5,4 5,3
Nasjonalt 4,7 4,7 4,7 4,6 4,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 7,5 7,0 7,1 7,0 7,3
Nasjonalt 10,6 9,5 9,4 8,9 8,3
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 22,1 22,0 19,8 18,8 18,8
Nasjonalt 21,1 19,9 18,9 17,7 16,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 22,2 20,0 22,3 20,0 19,8
Nasjonalt 24,7 22,6 22,2 20,8 19,9
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 23,3 22,0 21,4 22,8 19,8
Nasjonalt 25,0 24,2 22,5 21,5 19,6
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 23,7 22,6 21,9 19,7 20,6
Nasjonalt 25,3 24,1 23,2 21,2 20,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 21,8 22,3 21,6 20,6 18,5
Nasjonalt 24,4 24,7 23,1 22,2 20,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 18,8 20,5 20,4 19,5 18,9
Nasjonalt 24,5 24,0 24,0 21,9 21,7
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Oslo fylke 18,0 17,0 18,4 17,9 17,7
Nasjonalt 23,9 23,9 23,2 22,8 21,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no