Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 8,5 8,0 8,4 8,7 7,8
Nasjonalt 11,9 11,7 11,5 11,6 10,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 5,8 5,3 6,0 5,3 5,4
Nasjonalt 8,8 8,9 8,5 8,2 7,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no