Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 11,5 11,9 12,4 11,5 11,5
Nasjonalt 14,3 14,1 14,3 13,3 12,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 7,3 8,5 8,0 8,0 7,4
Nasjonalt 10,2 9,9 9,6 8,6 9,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no