Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 8,9 9,0 9,6 8,4 8,5
Nasjonalt 11,9 11,6 11,7 10,7 10,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 6,3 7,2 6,7 6,5 5,9
Nasjonalt 9,5 9,3 9,1 8,1 8,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no