Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 7,5 7,2 6,3 5,9 5,7
Nasjonalt 9,2 9,1 8,3 7,9 7,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 6,6 6,4 5,3 5,4 5,4
Nasjonalt 9,0 8,9 7,7 7,7 7,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no