Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 7,3 6,6 6,3 7,3 6,2
Nasjonalt 8,9 8,2 7,5 7,3 6,5
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 6,5 6,9 7,0 5,8 6,1
Nasjonalt 8,6 8,7 8,5 7,8 7,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no