Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 12,2 10,8 11,0 11,4 10,9
Nasjonalt 12,9 12,0 11,3 11,2 10,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 11,1 11,1 10,4 11,4 8,9
Nasjonalt 12,2 12,2 11,1 10,3 9,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no