Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 8,3 9,8 6,8
Nasjonalt 8,4 10,1 6,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 7,7 10,1 5,5
Nasjonalt 8,3 9,8 6,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no