Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 8,0 6,0 7,4 6,6 6,8
Nasjonalt 9,0 7,8 7,7 7,1 6,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 7,3 7,2 6,2 7,1 5,5
Nasjonalt 8,8 8,4 8,1 7,5 6,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no