Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 10,5 9,8 10,7 10,3 9,8
Nasjonalt 12,2 11,2 11,2 10,8 10,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 11,6 10,2 11,5 9,7 10,1
Nasjonalt 12,5 11,4 11,0 10,1 9,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no