Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 1,3 1,6 1,0
Nasjonalt 2,1 2,7 1,4
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 4,8 5,8 3,9
Nasjonalt 4,9 5,6 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no