Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 0,3 0,4 0,2
Nasjonalt 0,4 0,5 0,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 5,9 4,9 6,9
Nasjonalt 4,3 3,7 5,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no