Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
Nasjonalt 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 5,4 6,0 4,9 5,0 4,9
Nasjonalt 4,3 4,2 4,2 4,0 3,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no