Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sofienberg Tekniske Fagskole (utgått)
Trondheimsv 48
0560 OSLO
Org.nr 974591049
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

- 16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, i arbeid (prosent)
Oslo fylke 5,7 5,0 5,2 4,9 4,6
Nasjonalt 6,7 6,2 5,8 5,5 5,1
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring, ikke i arbeid (prosent)
Oslo fylke 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2
Nasjonalt 7,4 7,2 6,9 6,5 6,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no