Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,0 14,7 14,5 13,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,1 1,8 2,0 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,9 5,8 6,5 4,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,3 9,2 8,0 7,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,4 17,3 17,4 16,7
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,8 19,4 18,4 18,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,9 18,5 18,8 17,2
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,6 18,7 17,2 17,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,1 17,2 17,7 15,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,0 16,9 17,0 17,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,1 17,1 16,6 15,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no