Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,4 16,0 15,5 14,7 13,5
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,6 2,2 2,1 2,5 2,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,5 5,2 4,6 4,3 4,6
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,1 9,0 8,9 7,1 6,3
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,2 20,1 17,2 16,5 13,6
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,1 21,7 21,3 18,2 17,4
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,5 21,4 20,8 19,7 17,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,9 20,1 20,8 19,4 18,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 20,9 19,4 20,3 18,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,7 19,8 20,8 19,2 19,1
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,0 19,9 19,1 20,4 18,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no