Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,5 14,7 13,5 12,7 11,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,1 2,5 2,6 2,2 2,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,6 4,3 4,6 4,3 3,7
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 8,9 7,1 6,3 6,3 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,2 16,5 13,6 13,1 12,7
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,3 18,2 17,4 14,7 14,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 19,7 17,3 16,8 13,7
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 19,4 18,2 16,3 15,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,4 20,3 18,2 17,4 16,1
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 19,2 19,1 17,7 16,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,1 20,4 18,2 18,3 17,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no