Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,4 14,9 14,4 13,8 13,8
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 4,0 3,7 3,6 3,9 3,6
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,3 6,4 6,1 6,4 6,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,7 6,9 6,1 5,7 5,5
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 20,0 18,5 17,3 16,8
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,0 19,5 18,6 16,5 17,7
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,6 20,2 18,3 17,5 17,1
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,6 19,0 18,9 17,2 17,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,5 16,3 17,8 17,7 16,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,5 16,0 15,1 16,2 16,3
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,1 14,8 14,2 13,3 14,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no