Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,9 14,4 13,8 13,8 13,3
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,7 3,6 3,9 3,6 4,1
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,4 6,1 6,4 6,0 6,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,9 6,1 5,7 5,5 5,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,0 18,5 17,3 16,8 15,6
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,5 18,6 16,5 17,7 16,8
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,2 18,3 17,5 17,1 17,6
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,0 18,9 17,2 17,2 15,7
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,3 17,8 17,7 16,3 15,7
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 16,0 15,1 16,2 16,3 14,8
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,8 14,2 13,3 14,4 14,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no