Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,4 13,8 13,8 13,3 12,7
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 3,6 3,9 3,6 4,1 3,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,1 6,4 6,0 6,0 6,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,1 5,7 5,5 5,7 6,1
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,5 17,3 16,8 15,6 15,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,6 16,5 17,7 16,8 16,0
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,3 17,5 17,1 17,6 15,9
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 18,9 17,2 17,2 15,7 15,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,8 17,7 16,3 15,7 14,5
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 15,1 16,2 16,3 14,8 14,4
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,2 13,3 14,4 14,0 13,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no