Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 17,9 18,0 17,5 16,6 16,3
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,5 1,0 1,9 1,6 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,0 5,7 5,2 4,9 4,9
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,9 10,1 8,9 8,5 8,7
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,8 23,3 20,7 18,0 17,2
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,6 22,5 23,8 20,1 20,7
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,1 23,9 20,8 22,9 19,2
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,4 22,5 23,7 20,6 22,3
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,6 23,0 22,5 23,6 20,0
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,4 24,1 23,9 23,3 24,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 23,9 23,7 23,6 23,3 23,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no