Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke
Alle videregående skoler med adresse i Østfold fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 22,1 21,7 20,6 19,5 18,4
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,6 2,5 1,8 2,1 2,3
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 6,0 5,6 5,5 4,2 3,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 10,4 12,3 9,8 8,6 8,1
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,4 24,2 21,7 19,3 19,5
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,6 27,0 25,2 22,4 21,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,3 29,6 27,6 25,4 23,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,0 29,2 29,6 27,8 25,2
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,5 30,8 29,7 29,6 27,3
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,5 29,3 30,4 29,3 28,3
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 32,7 30,9 29,4 30,5 29,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no