Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Østfold fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Østfold fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 20,6 19,5 18,4 17,1 15,9
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 1,8 2,1 2,3 2,2 2,5
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,5 4,2 3,3 3,0 3,8
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 9,8 8,6 8,1 7,4 6,8
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,7 19,3 19,5 16,3 13,9
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,2 22,4 21,6 20,6 19,1
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,6 25,4 23,4 21,9 21,3
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,6 27,8 25,2 22,9 21,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,7 29,6 27,3 25,2 21,9
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 30,4 29,3 28,3 27,0 24,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,4 30,5 29,3 28,2 26,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no