Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle videregående skoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,1 14,7 14,2 13,8 13,2
Aust-Agder fylke (utgått) 17,6 17,7 16,4 16,2 15,9
Buskerud fylke (utgått) 19,1 18,5 17,9 17,2 16,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 25,5 25,2 23,1 22,3 21,1
Hedmark fylke (utgått) 18,7 18,5 17,6 16,8 15,7
Hordaland fylke (utgått) 15,4 14,9 14,5 14,2 13,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,7 15,8 15,0 14,1 13,3
Nordland fylke 20,9 19,8 19,0 18,3 17,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,2 17,3 16,5 15,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 18,0 17,5 16,6 16,3 15,4
Oslo fylke 14,9 14,4 13,8 13,8 13,3
Rogaland fylke 16,0 15,5 14,7 13,5 12,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,1 12,6 12,1 11,9 11,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 15,0 14,7 14,5 13,8
Telemark fylke (utgått) 18,2 17,1 16,7 15,8 14,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 21,0 20,3 19,2 18,6 17,0
Trøndelag fylke 13,7
Vest-Agder fylke (utgått) 16,6 16,0 15,3 13,9 13,2
Vestfold fylke (utgått) 19,0 19,0 17,8 17,2 16,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 21,7 20,6 19,5 18,4 17,1
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 2,0 2,1 2,4 2,7 2,5
Aust-Agder fylke (utgått) 2,7 2,2 2,2 3,0 2,5
Buskerud fylke (utgått) 2,4 2,6 3,2 2,4 3,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 5,3 4,0 5,3 6,2
Hedmark fylke (utgått) 2,7 2,0 2,3 2,3 2,9
Hordaland fylke (utgått) 2,1 1,9 1,9 2,4 1,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1,2 2,3 1,6 1,1 2,3
Nordland fylke 2,1 2,2 2,1 3,7 3,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1,5 2,1 1,6 2,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1,0 1,9 1,6 2,4 1,9
Oslo fylke 3,7 3,6 3,9 3,6 4,1
Rogaland fylke 2,2 2,1 2,5 2,6 2,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,8 2,8 1,8 2,5 2,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2,1 1,8 2,0 2,4
Telemark fylke (utgått) 1,7 1,9 2,7 2,3 2,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2,7 3,8 3,2 4,0 4,2
Trøndelag fylke 2,0
Vest-Agder fylke (utgått) 1,8 1,6 2,2 2,8 2,3
Vestfold fylke (utgått) 2,1 1,6 1,3 1,7 1,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2,5 1,8 2,1 2,3 2,2
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,3 6,1 5,6 5,6 5,4
Aust-Agder fylke (utgått) 5,4 5,1 6,6 5,7 5,4
Buskerud fylke (utgått) 5,8 5,9 6,4 5,1 4,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,4 9,7 8,5 9,4 8,5
Hedmark fylke (utgått) 5,5 6,9 5,3 5,4 5,5
Hordaland fylke (utgått) 5,1 4,9 4,4 4,5 4,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,5 6,0 4,9 4,7 4,7
Nordland fylke 6,7 5,8 5,8 7,2 6,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 5,1 8,6 5,4 5,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 5,7 5,2 4,9 4,9 5,7
Oslo fylke 6,4 6,1 6,4 6,0 6,0
Rogaland fylke 5,2 4,6 4,3 4,6 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,4 5,3 4,7 4,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 5,9 5,8 6,5 4,7
Telemark fylke (utgått) 5,0 4,5 4,8 4,8 5,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,1 7,7 7,0 7,4 7,0
Trøndelag fylke 4,8
Vest-Agder fylke (utgått) 5,1 4,9 5,5 4,4 4,0
Vestfold fylke (utgått) 5,8 5,6 4,6 4,0 5,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 5,6 5,5 4,2 3,3 3,0
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,5 6,4 5,3 5,0 5,9
Aust-Agder fylke (utgått) 11,2 10,9 8,0 8,6 7,8
Buskerud fylke (utgått) 11,2 9,4 8,8 8,9 8,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 14,6 19,5 14,9 14,9 13,5
Hedmark fylke (utgått) 9,3 8,7 9,7 7,6 8,2
Hordaland fylke (utgått) 7,8 8,2 7,5 7,9 7,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 9,3 9,3 9,4 8,3 7,5
Nordland fylke 14,0 12,5 10,8 10,5 11,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,7 10,1 10,2 8,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 10,1 8,9 8,5 8,7 8,7
Oslo fylke 6,9 6,1 5,7 5,5 5,7
Rogaland fylke 9,0 8,9 7,1 6,3 6,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 9,7 7,4 10,1 11,4 8,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,3 9,2 8,0 7,7
Telemark fylke (utgått) 8,1 7,5 8,5 7,8 7,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,4 13,5 11,7 12,3 10,4
Trøndelag fylke 7,2
Vest-Agder fylke (utgått) 9,5 8,4 7,9 5,0 6,1
Vestfold fylke (utgått) 10,0 8,3 7,0 7,3 7,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 12,3 9,8 8,6 8,1 7,4
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,3 16,4 17,0 15,2 14,4
Aust-Agder fylke (utgått) 22,2 22,5 17,0 17,5 17,9
Buskerud fylke (utgått) 23,9 21,7 19,6 17,9 17,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 27,9 30,5 26,7 21,5 21,3
Hedmark fylke (utgått) 22,0 21,2 17,5 18,5 15,0
Hordaland fylke (utgått) 20,8 18,5 17,9 16,5 15,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 19,2 17,9 16,8 15,3 13,8
Nordland fylke 23,1 21,0 18,4 17,1 17,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 20,9 18,4 17,0 18,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 23,3 20,7 18,0 17,2 14,9
Oslo fylke 20,0 18,5 17,3 16,8 15,6
Rogaland fylke 20,1 17,2 16,5 13,6 13,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,9 15,2 12,1 14,4 14,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,4 17,3 17,4 16,7
Telemark fylke (utgått) 22,0 18,5 18,3 19,0 16,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,2 21,4 22,0 19,7 18,0
Trøndelag fylke 15,2
Vest-Agder fylke (utgått) 21,0 18,4 17,8 16,7 14,6
Vestfold fylke (utgått) 23,4 23,1 18,9 17,8 17,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 24,2 21,7 19,3 19,5 16,3
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,8 19,4 17,3 18,1 16,1
Aust-Agder fylke (utgått) 23,4 24,6 22,5 19,8 20,5
Buskerud fylke (utgått) 24,9 24,1 23,1 21,7 20,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 34,0 28,1 29,5 30,0 26,3
Hedmark fylke (utgått) 22,1 22,6 21,5 19,0 19,2
Hordaland fylke (utgått) 20,2 19,3 18,6 18,7 16,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 19,1 19,1 18,0 17,5 17,1
Nordland fylke 27,4 25,2 23,9 21,3 20,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,2 20,2 20,0 19,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 22,5 23,8 20,1 20,7 19,6
Oslo fylke 19,5 18,6 16,5 17,7 16,8
Rogaland fylke 21,7 21,3 18,2 17,4 14,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,7 17,4 16,1 15,0 14,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,8 19,4 18,4 18,0
Telemark fylke (utgått) 23,6 20,9 19,1 18,7 19,7
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,4 24,7 22,9 22,0 19,3
Trøndelag fylke 18,4
Vest-Agder fylke (utgått) 20,2 20,1 17,2 17,3 16,3
Vestfold fylke (utgått) 22,3 24,9 22,8 21,1 19,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,0 25,2 22,4 21,6 20,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,6 19,9 19,4 18,0 17,9
Aust-Agder fylke (utgått) 22,6 23,2 21,3 21,2 20,6
Buskerud fylke (utgått) 25,1 24,1 23,7 24,4 21,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 34,3 33,0 25,5 27,4 27,3
Hedmark fylke (utgått) 24,6 23,3 23,1 21,5 17,6
Hordaland fylke (utgått) 21,2 19,3 19,1 18,3 18,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,2 19,5 19,2 18,1 16,7
Nordland fylke 26,8 25,9 24,7 24,2 21,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,8 20,7 21,7 19,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 23,9 20,8 22,9 19,2 18,6
Oslo fylke 20,2 18,3 17,5 17,1 17,6
Rogaland fylke 21,4 20,8 19,7 17,3 16,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,8 15,7 14,0 14,6 13,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,9 18,5 18,8 17,2
Telemark fylke (utgått) 24,0 22,6 21,2 19,8 17,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,5 25,7 23,8 22,5 20,0
Trøndelag fylke 16,7
Vest-Agder fylke (utgått) 19,8 20,6 20,0 16,3 16,7
Vestfold fylke (utgått) 27,1 24,7 24,5 22,6 21,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 29,6 27,6 25,4 23,4 21,9
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,0 20,2 19,6 19,5 17,3
Aust-Agder fylke (utgått) 22,4 21,7 22,8 22,3 20,1
Buskerud fylke (utgått) 24,1 25,1 24,2 24,2 23,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,3 33,9 31,8 24,0 25,5
Hedmark fylke (utgått) 26,1 24,5 23,1 22,5 19,9
Hordaland fylke (utgått) 19,9 19,6 18,2 18,0 17,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,0 20,1 18,5 19,1 17,4
Nordland fylke 28,0 26,0 24,9 24,0 22,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,8 23,3 21,3 20,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 22,5 23,7 20,6 22,3 17,8
Oslo fylke 19,0 18,9 17,2 17,2 15,7
Rogaland fylke 20,1 20,8 19,4 18,2 16,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,9 16,5 15,3 12,2 13,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,6 18,7 17,2 17,2
Telemark fylke (utgått) 23,6 23,5 22,1 20,0 19,2
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 27,9 26,8 24,2 22,6 21,2
Trøndelag fylke 16,8
Vest-Agder fylke (utgått) 22,1 20,0 19,7 17,4 16,5
Vestfold fylke (utgått) 25,6 28,1 24,8 24,4 23,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 29,2 29,6 27,8 25,2 22,9
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20,8 20,4 19,6 18,7 19,0
Aust-Agder fylke (utgått) 22,3 23,2 21,3 22,2 21,1
Buskerud fylke (utgått) 25,6 24,2 24,0 23,4 22,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 34,0 28,6 32,1 30,5 24,3
Hedmark fylke (utgått) 24,5 26,0 24,5 22,8 21,9
Hordaland fylke (utgått) 19,2 18,6 19,2 17,6 16,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,9 21,7 20,2 17,7 18,1
Nordland fylke 28,4 26,2 25,0 23,6 23,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,6 21,9 23,4 20,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 23,0 22,5 23,6 20,0 21,7
Oslo fylke 16,3 17,8 17,7 16,3 15,7
Rogaland fylke 20,9 19,4 20,3 18,2 17,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,9 14,5 16,4 15,1 11,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,1 17,2 17,7 15,7
Telemark fylke (utgått) 24,4 23,1 23,3 21,9 19,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,5 26,0 25,2 22,7 21,0
Trøndelag fylke 17,3
Vest-Agder fylke (utgått) 22,4 21,8 19,3 18,3 17,1
Vestfold fylke (utgått) 26,4 25,7 27,1 24,7 24,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,8 29,7 29,6 27,3 25,2
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,2 21,1 20,5 19,9 18,8
Aust-Agder fylke (utgått) 23,8 22,7 22,3 21,4 22,1
Buskerud fylke (utgått) 25,1 25,8 24,2 24,0 21,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,2 31,1 28,5 31,0 27,5
Hedmark fylke (utgått) 25,8 24,8 25,7 24,2 22,2
Hordaland fylke (utgått) 17,6 18,2 17,8 18,5 16,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,3 21,4 22,0 20,0 17,5
Nordland fylke 27,4 27,9 26,0 24,6 23,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,4 24,7 22,8 23,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 24,1 23,9 23,3 24,0 20,4
Oslo fylke 16,0 15,1 16,2 16,3 14,8
Rogaland fylke 19,8 20,8 19,2 19,1 17,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,6 15,3 13,8 16,4 14,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,0 16,9 17,0 17,4
Telemark fylke (utgått) 24,2 24,7 23,6 22,6 20,6
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26,8 24,8 25,0 23,7 21,4
Trøndelag fylke 15,8
Vest-Agder fylke (utgått) 21,9 21,4 21,2 18,8 16,8
Vestfold fylke (utgått) 26,2 26,9 25,0 27,1 24,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 29,3 30,4 29,3 28,3 27,0
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,5 20,8 20,3 19,5 19,2
Aust-Agder fylke (utgått) 22,3 23,1 21,7 22,0 21,5
Buskerud fylke (utgått) 25,6 24,7 24,8 23,9 23,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31,6 31,4 29,6 27,8 28,7
Hedmark fylke (utgått) 26,5 26,4 24,8 24,9 24,6
Hordaland fylke (utgått) 17,8 17,1 18,1 17,3 17,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,9 22,7 21,5 21,5 19,3
Nordland fylke 26,4 25,6 27,6 26,0 23,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 22,5 24,9 25,0 23,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 23,7 23,6 23,3 23,6 24,2
Oslo fylke 14,8 14,2 13,3 14,4 14,0
Rogaland fylke 19,9 19,1 20,4 18,2 18,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 18,0 18,5 16,7 13,6 16,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 16,1 17,1 16,6 15,8
Telemark fylke (utgått) 24,9 24,2 24,2 22,8 22,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 25,9 24,4 23,3 24,7 22,8
Trøndelag fylke 18,2
Vest-Agder fylke (utgått) 21,4 21,7 21,2 20,2 18,5
Vestfold fylke (utgått) 25,2 24,8 26,0 24,7 26,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 30,9 29,4 30,5 29,3 28,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no