Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 19,8 19,0 18,3 17,5 16,3
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,2 2,1 3,7 3,5 2,4
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 5,8 5,8 7,2 6,2 5,3
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 12,5 10,8 10,5 11,0 8,0
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,0 18,4 17,1 17,6 16,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,2 23,9 21,3 20,3 20,6
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,9 24,7 24,2 21,4 19,4
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,0 24,9 24,0 22,5 20,6
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,2 25,0 23,6 23,7 22,1
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,9 26,0 24,6 23,3 23,2
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 25,6 27,6 26,0 23,6 23,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no