Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
16 til 25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 21,6 20,9 19,8 19,0 18,3
16 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 2,8 2,1 2,2 2,1 3,7
17 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 7,5 6,7 5,8 5,8 7,2
18 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 14,7 14,0 12,5 10,8 10,5
19 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 24,7 23,1 21,0 18,4 17,1
20 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,9 27,4 25,2 23,9 21,3
21 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,5 26,8 25,9 24,7 24,2
22 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 29,2 28,0 26,0 24,9 24,0
23 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 28,1 28,4 26,2 25,0 23,6
24 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 26,5 27,4 27,9 26,0 24,6
25 år og verken i eller bestått videregående opplæring (prosent) 27,4 26,4 25,6 27,6 26,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no